Bộ tiếp đất lưu động Autoclamp Trung Thế

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 3624

Ứng dụng: Bộ tiếp địa lưu động chuyên dùng cho việc tiếp địa nhanh chóng trên lưới điện trung thế.

Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch: 8.3kA/1s


Bộ tiếp đất lưu động Autoclamp Trung Thế
Mô tả chi tiết của sản phẩm [ pdf ]
.:: Một số sản phẩm khác