Kẹp Quai

- Tiêu chuẩn áp dụng: AS 1154, TCVN 3624
- Dạng: xiết bằng bu lông - bằng vòng ty - ép thủy lực
- Phạm vi sử dụng:
+ Dây AL, ACSR: 35 đến 300mm2
+ Quai đồng: 6 đến 8mm

Kẹp Quai
Mô tả chi tiết của sản phẩm [ pdf ]
.:: Một số sản phẩm khác