Kẹp 3 bulong dùng cho cáp thép

- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5408

- Vật liệu: Bằng thép nhúng kẽm nóng

- Phạm vi sử dụng:
+ Cáp thép có tiết diện 50-70mm2.

Kẹp 3 bulong dùng cho cáp thép
Mô tả chi tiết của sản phẩm [ pdf ]
.:: Một số sản phẩm khác